Bilateral fund and COVID-19

13. 3. 2020
The current safety measures that have been introduced in Europe in relation to the occurrence of coronavir may affect the implementation of some bilateral activities. Is your project at risk? We will advise you how to proceed.

All applicants affected by the restriction should contact our e-mail norwaygrants@sfzp.cz or call +420 267 994 585.

The Trolltunga Call remains open and you can still submit your applications!

We believe that the unfavourable situation will soon be resolved. And we look forward to continuing our successful cooperation.

 


Zpřísnění bezpečnostních opatření, která jsou zaváděna v souvislosti s výskytem COVID-19, narušují průběh bilaterálních iniciativ Fondů EHP a Norska. Tato situace je operativně řešena s Kanceláří finančních mechanismů a Národním kontaktním místem. Prosíme všechny příjemce podpory z výzvy Trolltunga, aby se řídili následujícími pokyny:
  • Žádáme všechny příjemce podpory z Bilaterálního fondu, kterých se omezení týká, aby nás kontaktovali na e-mailovou adresu: norwaygrants@sfzp.cz.

 

  • Posunutí termínů realizace: Všem příjemcům podpory bude umožněno upravit termíny realizace jejich bilaterálních iniciativ a odložit například mezinárodní konference, semináře, zahraniční cesty apod. Příjemce podpory z Bilaterálního fondu požádá o změnu termínů zprostředkovatele programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu – Státní fond životního prostředí ČR. Změna původních termínů bude provedena pomocí dodatku ke smlouvě mezi příjemcem podpory a SFŽP ČR.

 

  • Uznatelnost dodatečných nákladů a ztrát, které vznikají v souvislosti s COVID-19: Kancelář finančních mechanismů stanovuje, že: Způsobilé výdaje na aktivity, které v tuto chvíli nemohou proběhnout kvůli celosvětové pandemii COVID-19, mohou při dodržení obecných zásad způsobilosti výdajů pro Fondy EHP a Norska zůstat způsobilé. Podmínkou zachování způsobilosti je, že vzniklé náklady nemohly být vyloučeny nebo získány zpět jakoukoliv formou pojištění. Příjemce podpory je povinen provést ihned veškeré kroky, které je možné učinit k omezení škod způsobených nepředvídatelnými okolnostmi. Například zrušit co nejdříve rezervaci hotelu, využít jakékoliv formy pojištění apod. Všechny tyto výdaje a kroky musí být řádně zdokumentovány a doloženy. Součástí dokumentace bude například také korespondence ohledně zrušení akce/zahraniční cesty. Pod tento postup nespadají náklady, které vznikly v důsledku nedbalosti příjemce podpory nebo událostmi, které bylo možné racionálně předpovídat.
Všichni žadatelé, kterých se dotknou stávající omezení by nás měli kontaktovat na e-mail: norwaygrants@sfzp.cz nebo na telefonní číslo + 420 267 994 585.
Výzva Trolltunga zůstává otevřena a stále můžete podávat své žádosti! 

Věříme, že nepříznivá situace se brzy vyřeší a budeme moci pokračovat v naší úspěšně započaté spolupráci.